f
มาตรการป้องกัน COVID-19 - 23 มี.ค. 63 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่องพ่นยาแรงดันสูง บริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 พร้อมขอความร่วมมือบุคลากรและผู้มาติดต่อผ่านจุดคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยก่อน เดินทางเข้าภายในสำนักงาน
ลงวันที่ 23/03/2563

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่องพ่นยาแรงดันสูง บริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 พร้อมขอความร่วมมือบุคลากรและผู้มาติดต่อผ่านจุดคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยก่อน เดินทางเข้าภายในสำนักงาน


'