f
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ลงวันที่ 14/10/2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี สมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


'