f
สำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกฐินที่ไม่มีเจ้าภาพ (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 ณ วัดดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ลงวันที่ 30/10/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เย็นสุวรรณ ผก.ทล.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกฐินที่ไม่มีเจ้าภาพ (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 ณ วัดดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


'