f
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและลอกรื้อวัชพืชคลองห้วยม้า" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
ลงวันที่ 05/12/2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวามคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ กรสังข์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและลอกรื้อวัชพืชคลองห้วยม้า" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


'