f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ลงวันที่ 10/04/2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และการปล่อยขบวนรถรณรงค์ ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่) โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


'