f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
17 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+200 - กม.7+000 16/11/2563 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
18 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0103 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่าง กม.65+550 - กม.68+725 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
19 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 13/11/2563 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
20 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+000 10/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.254+320 - กม.258+565 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2563 คค 06118/พ.1/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
22 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+500 06/11/2563 คค06118/พ.1/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
23 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.0+090 - กม.18+353 (เป็นช่วงๆ) 05/11/2563 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
24 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 04/11/2563 คค06118/พ.1/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
25 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.11+680 – กม.13+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
26 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ ระหว่าง กม.1+350 - กม.16+000 (เป็นช่วงๆ) 02/11/2563 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย – ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.43+825 – กม.49+225 02/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
28 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+300 - กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 02/11/2563 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
29 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.33+750 - กม.59+350 (เป็นช่วงๆ) 02/11/2563 คค06118/พ.1/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
30 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.33+750 - กม.59+350 (เป็นช่วงๆ) 16/10/2563 ราคากลาง 1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 66 รายการ