f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.122+475 - กม.123+275 07/04/2563 คค 06118/พ.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
32 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.27+500 - กม.29+460 01/04/2563 คค06118/พ.1/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
33 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนควบคุม 0101 ตอน แพร่-แยกแม่แขม ระหว่าง กม.53+000 - กม.55+100 03/04/2563 คค06118/พ.1/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
34 ประกวดราคาาจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.929+114 - กม.929+451 LT, กม.929+162 - กม.929+436 RT และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+080 - กม.0+568 03/04/2563 คค 06118/พ.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
35 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+850 - กม.2+565 02/04/2563 คค 06118/พ.1/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
36 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.354+000 - กม.357+375 LT. 03/04/2563 คค06118/พ.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
37 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม.427+400 - กม.429+000 03/04/2563 คค06118/พ.1/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
38 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.151+675 - กม.153+650 03/04/2563 คค06118/พ.1/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
39 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.83+700 - กม.84+160 31/03/2563 คค 06118/พ.1/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
40 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+568 - กม.1+656 02/04/2563 คค 06118/พ.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
41 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.934+863 - กม.935+981 01/04/2563 คค 06118/พ.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
42 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม.415+900-กม.417+965, กม.419+105-กม.421+850, กม.424+100-กม.424+910 และ กม.426+040-กม.426+300 30/03/2563 คค06118/พ.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
43 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.19+700 - กม.29+650 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2563 คค06118/พ.1/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.3+375 - กม.6+075, กม.9+000 - กมง15+000 และ กม.31+000 - กม.33+000 30/04/2563 คค 06118/พ.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
45 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.359+200-กม.362+650 LT. 01/04/2563 คค06118/พ.1/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 50 รายการ