f
ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 24/11/2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 7 ธันวาคม 2563 สถานที่ งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1540 ดาวน์โหลด

'