f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highway 2 (Phrae)
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีเปิด "จุดบริการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณแยกสนามบิน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่) แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ท่าอากาศยานแพร่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำพิธีเปิด "จุดบริการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณแยกสนามบิน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 เป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรม