f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม เมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ลงวันที่ 10/04/2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม
เมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


'