f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 19/08/2564 คค 06118/พ.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 06/08/2564 ราคากลาง 27/2564 . สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 19/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.55+000 - กม.60+000 (เป็นช่วงๆ) 20/01/2564 ประกาศผู้ชนะ (งบกลุ่มจังหวัด) คค06118/พ.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+300 12/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+940 08/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ระหว่าง กม.26+500 - กม.31+000 08/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 24/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/21/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+300 - กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 04/12/2563 คค06118/พ.1/23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+350 - กม.16+000 (เป็นช่วงๆ) 04/12/2563 คค06118/พ.1/24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 16/11/2563 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/18/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 24/11/2563 ยกเลิกประกาศที่ คค 06118/พ.1/17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+500 - กม.356+700 LT. และ กม.361+875 - กม.362+750 LT.,RT. 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วังชิ้น ระหว่าง กม.60+000 - กม.62+000 และ กม.63+900 - กม.65+500 13/11/2563 ยกเลิกประกาศ ที่ คค 06118/พ.1/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ