f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 02/06/2566 ตําแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตําแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/12/2565 ถึง 16/12/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 31/10/2565 ถึง 08/11/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/10/2565 ถึง 26/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานโยธา
5 ประกาศรับสมัคร 21/09/2565 ถึง 07/10/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและตำแหน่งพนักงานโยธา
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 01/08/2565 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/07/2565 ถึง 08/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23/06/2565 ถึง 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา
9 ประกาศรับสมัคร 09/06/2565 ถึง 22/06/2565 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานธุรการ และตําแหน่งพนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 01/04/2565 ถึง 11/04/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/03/2565 ถึง 17/03/2565 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/02/2565 ถึง 05/03/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานโยธา
13 ประกาศรับสมัคร 01/02/2565 ถึง 18/02/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร , พนักงานธุรการ , พนักงานโยธา
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/11/2564 ถึง 08/12/2564 ตำแหน่งนิติกร , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/11/2564 ถึง 12/11/2564 ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร