f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/04/2567 ถึง 08/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11/04/2567 ถึง 24/04/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/03/2567 ถึง 01/04/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรับสมัคร 21/03/2567 ถึง 07/04/2567 ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/02/2567 ถึง 06/03/2567 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/02/2567 ถึง 22/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
7 ประกาศรับสมัคร 25/01/2567 ถึง 07/02/2567 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ตำแหน่งพนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 03/01/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18/12/2566 ถึง 26/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา (สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2)
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/12/2566 ถึง 14/12/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า และสื่อสาร
11 ประกาศรับสมัคร 01/12/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/11/2566 ถึง 22/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 01/11/2566 ถึง 10/11/2566 ขอแก้ไขเอกสารการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 31/10/2566 ถึง 10/11/2566 ตําแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
15 ประกาศรับสมัคร 10/10/2566 ถึง 25/10/2566 ตําแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร