f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 18/10/2564 ถึง 30/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
2 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงพะเยา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่ง พ.นิติกร,พ.ขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร **กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 17/03/2564 ถึง 30/03/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 02/03/2564 ถึง 11/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 17/02/2564 ถึง 17/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10/02/2564 ถึง 25/02/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01/02/2564 ถึง 09/02/2564 พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 27/01/2564 ถึง 11/02/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 06/01/2564 ถึง 14/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 09/12/2563 ถึง 06/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 07/12/2563 ถึง 16/12/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/11/2563 ถึง 07/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร