f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/11/2563 ถึง 07/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 22/10/2563 ถึง 03/11/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21/10/2563 ถึง 02/11/2563 พนักงานธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 05/10/2563 ถึง 22/10/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 21/09/2563 ถึง 01/10/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 09/09/2563 ถึง 25/09/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 17/08/2563 ถึง 21/09/2563 พนักงานธุรการ
8 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23/07/2563 ถึง 05/08/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23/07/2563 ถึง 11/08/2563 พนักงานธุรการ
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 26/06/2563 ถึง 03/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
11 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18/06/2563 ถึง 29/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/05/2563 ถึง 30/06/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 14/05/2563 ถึง 25/05/2563 เลื่อนการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 12/05/2563 ถึง 25/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร