f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/05/2563 ถึง 30/06/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 14/05/2563 ถึง 25/05/2563 เลื่อนการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 12/05/2563 ถึง 25/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 12/05/2563 ถึง 22/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 24/04/2563 ถึง 08/05/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรารประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
22 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธาและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 12/04/2563 ถึง 11/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
24 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 19/03/2563 ถึง 30/04/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
25 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28/02/2563 ถึง 31/10/2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงแพร่
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 23/01/2563 ถึง 06/02/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 20/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 17/12/2562 ถึง 20/01/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถนะเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 63
29 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13/11/2562 ถึง 09/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14/05/2562 ถึง 20/05/2562 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3-20 พ.ค.2562