f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม.410+100 - กม.411+150 15/05/2567 ยกเลิกประกาศ คค 06118/พ.1/41/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม.410+100 - กม.411+150 26/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ระหว่าง กม.38+965 - กม.39+750 19/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค 06118/พ.1/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.32+550 - กม.34+500 19/04/2567 คค 06118/พ.1/16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.78+020 - กม.78+880 19/04/2567 ยกเลิกประกาศเชิญชวน คค06118/พ.1/15/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน -พญาเม็งราย 10/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/10/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.7+200 - กม.9+200 09/04/2567 คค06118/พ.1/8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทาหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.9+875 - กม.12+300 05/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำตอน 2 ระหว่าง กม.7+550-กม.8+430, กม.13+510-กม.13+850 และ กม.14+505 - กม.15+375, กม.15+375-กม.16+025 05/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+250 LT. 05/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษา ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน-พญาเม็งราย ตอน 2 กม.19+000 - กม.23+750 05/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 18/07/2566 คค 06118/พ.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 14/12/2565 ยกเลิกประกาศ 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 11/11/2565 ยกเลิกประกาศ 17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 04/11/2565 ยกเลิกประกาศ 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ