f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม.410+100 - กม.411+150 29/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค 06118/พ.1/41/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรัปปรุงโครงสร้างทางบนทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ระหว่าง กม.38+965 - กม.39+750 22/04/2567 ขท.ชร.2-37-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.32+550 - กม.34+500 22/04/2567 ประกาศผู้ชนะ 38/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.78+020 - กม.78+880 22/04/2567 ชร.1/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ตอน 2 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+750 11/04/2567 ขท.ชร.2-34-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+550 - กม.8+430, กม.13+510 - กม.13+850 และ กม.14+505 - กม.16+025 11/04/2567 ขท.ชร.2-36-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.7+200 - กม.9+200 11/04/2567 ขท.ชร.2-35-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ระหว่าง กม.32+160 - กม.33+300 11/04/2567 ขท.ชร.2-29-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+250 LT. 11/04/2567 ขท.ชร.2-25-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.9+875 - กม.12+300 11/04/2567 ชร.1/39/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ระหว่าง กม.68+175 - กม.71+210 10/04/2567 ขท.ชร.2-23-2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงการข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+403 - กม.932+537 10/04/2567 ชร.1/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม.410+100 - กม.411+150 10/04/2567 ยกเลิกประกาศ คค06118/พ.1/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.25+000 - กม 25+700 05/04/2567 ประกาศผู้ชนะ 25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.63+175 - กม.64+500 10/04/2567 ชร.1/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ