f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.78+020 - กม.78+880 14/05/2567 ชร.1/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงการข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+403 - กม.932+537 16/05/2567 ชร.1/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.63+175 - กม.64+500 15/05/2567 ชร.1/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.5+025 - กม.6+325 14/05/2567 ชร.1/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม. 6+325 - กม.7+630 14/05/2567 ชร.1/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ ระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย 04/08/2565 530/-/65/ท107 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ