f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/09/2564 เดินทางใกล้ไกลใช้แอพของเรา
2 07/05/2564 ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้างเกาะกลาง
3 08/04/2564 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมเผย 10 เส้นทางเลือก เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586
4 08/04/2564 แผนที่จุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ สาย 6 (M6) เทศกาลสงกรานต์ 2564 ช่วง ปากช่อง - สีคิ้ว
5 04/01/2564 จุดบริการกางเต็นท์ สำหรับประชาชน ในบริเวณหมวดทางหลวง ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)
6 28/12/2563 วันป้องกันอุบัติภัยฯและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ-28 ธ.ค.63
7 28/12/2563 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
8 28/12/2563 ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงมาตรการป้องกันโควิด 19
9 03/12/2563 ร่วมต้อนรับ นางสาวดุจดาว เจริญผล และ นายทวี เกศิสำอาง ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ เพื่อรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุญเจริญกิจ แขวงทางหลวงแพร่
10 29/07/2563 Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง
11 16/06/2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)
12 25/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
13 25/05/2563 เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19
14 23/03/2563 มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด
15 27/03/2563 ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 25 มี.ค. 63