f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/07/2563 Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง
2 16/06/2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)
3 25/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
4 25/05/2563 เปิดใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโควิด-19
5 23/03/2563 มาตราการคัดกรอง ป้องกัน ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 มีคำสั่งคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด
6 27/03/2563 ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 25 มี.ค. 63
7 19/03/2563 ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกรมทางหลวง
8 15/01/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) และแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมีนายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 กล่าวต้อนรับ ณ อาคารยันตรกิจโกศล สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 27/12/2562 พิธีเปิด "จุดบริการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณแยกสนามบิน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 เป็นประธานในพิธี
10 27/12/2562 จุดบริการกางเต๊นท์และจุดพักรถสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในบริเวณหมวดทางหลวงแขวงทางหลวงในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 19/12/2562 จุดบริการห้องน้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 23/12/2562 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตำรวจทางหลวง เข้าร่วมประชุม Web Conference โดยสำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่องประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสวัสด์วิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง
13 12/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่2 ให้บริการจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
14 02/12/2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
15 19/11/2562 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการจราจรบริเวณสี่แยกแม่แขม เปลี่ยนการจราจรเป็นระบบจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ