f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 19/12/2562 จุดบริการห้องน้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
17 23/12/2562 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล รส.ทล.2.1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตำรวจทางหลวง เข้าร่วมประชุม Web Conference โดยสำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่องประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสวัสด์วิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง
18 12/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่2 ให้บริการจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
19 02/12/2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
20 19/11/2562 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการจราจรบริเวณสี่แยกแม่แขม เปลี่ยนการจราจรเป็นระบบจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
21 12/11/2562 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก พร้อมเปิดให้บริการปี 2566
22 18/10/2562 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 158 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายนต์ 2562
23 20/09/2562 การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 4.0 ของกรมทางหลง
24 12/06/2562 ชาวไทยพร้อมใจต้อนรับผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่34 ณ กรุงเทพมหานคร
25 16/05/2562 การประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
26 19/03/2562 การเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
27 01/03/2562 โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ห้องประชุมบุญเจริญกิจ แขวงทางหลวงแพร่
28 01/03/2562 ประชุมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทอง ต.บ้านดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน โดยมี นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม
29 07/02/2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 17 มกราคม 2562
30 13/12/2561 การประชุมผ่านระบบ video conference เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2562