f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 08/03/2566 9,613.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 08/03/2566 9,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 28/02/2566 8,706.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 25/02/2566 13,778.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 24/02/2566 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบบังคับล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 23/02/2566 18,135.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 23/02/2566 5,624.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/02/2566 5,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/02/2566 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ ระบบเครื่องล่าง ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 16/02/2566 17,876.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 11/02/2566 7,214.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 02/02/2566 6,480.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 02/02/2566 9,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 25/01/2566 6,905.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 19/01/2566 7,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 546 รายการ