f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567 8,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 21/05/2567 29,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 20/05/2567 8,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อยางรถ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับยานพาหนะ 23/04/2567 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้ออะไหล่ฯ จำนวน 15 รายการ 11/04/2567 53,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พรอมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 19/04/2567 5,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 7,125.13 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 45,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 11,092.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 18/04/2567 95,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 30/04/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 24/04/2567 16,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 10 รายการ 25/04/2567 25,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 7,751.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/04/2567 75,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 844 รายการ