f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/06/2564 12,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 6,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 09/06/2564 12,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 09/06/2564 106,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อแผ่นสะท้อนความร้อน 07/06/2564 58,261.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อมอเตอร์ 3 เฟส 15/45A 07/06/2564 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 31/05/2564 10,187.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ 25/05/2564 90,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 25/05/2564 12,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 20/05/2564 15,812.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 19/05/2564 37,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/05/2564 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 14/05/2564 6,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 14/05/2564 46,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/05/2564 6,396.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 134 รายการ