f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/07/2564 19,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/07/2564 5,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20/07/2564 32,441.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อกระเบื้องปูพื้น ขนาด60x60 ซม. จำนวน 30 กล่อง 20/07/2564 21,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 102,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อ Toner Brother TN - 263 BK,C,M,Y 19/07/2564 10,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/07/2564 5,662.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อเครื่องควบคุมการประชุม จำนวน 1 เครื่อง 14/07/2564 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2564 26,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 25/08/2564 49,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10x3 ม. 02/07/2564 56,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 10/08/2564 49,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/06/2564 12,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 6,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ