f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.7+200 - กม.9+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ตอน 2 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+550 - กม.8+430, กม.13+510 - กม.13+850 และ กม.14+505 - กม.16+025 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ระหว่าง กม.32+160 - กม.33+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 10/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.9+875 - กม.12+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+403 - กม.932+537 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+250 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.25+000 - กม.25+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยงิ้ว ระหว่าง กม.52+575 - กม.53+150 และ 53+700 - กม.54+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน น้ำแวน - สะแล่ง ระหว่าง กม.70+300 - กม.71+125 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 126 รายการ