f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ลงวันที่ 29/02/2567

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


'