f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567 530/40/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 21/05/2567 530/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 20/05/2567 530/50/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ซื้อยางรถ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับยานพาหนะ 23/04/2567 530/01/67/ท36 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ซื้ออะไหล่ฯ จำนวน 15 รายการ 11/04/2567 530/07/67/ท34 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พรอมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 19/04/2567 530/-/67/ท68 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 530/-/67/ท66 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 530/-/67/ท65 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 11/04/2567 530/-/67/ท64 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 18/04/2567 530/-/67/ท67 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 30/04/2567 530/01/67/ท38 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 24/04/2567 530/-/67/ท72 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 10 รายการ 25/04/2567 530/08/67/ท37 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 530/-/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/04/2567 530/-/67/ท69 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 563 รายการ