f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 08/03/2566 530/-/66/ท86 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 08/03/2566 530/-/66/ท85 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 28/02/2566 530/-/66/ท83 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 25/02/2566 530/-/66/ท82 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 24/02/2566 530/-/66/ท81 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบบังคับล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 23/02/2566 530/-/66/ท79 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 23/02/2566 530/-/66/ท78 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/02/2566 530/-/66/ท77 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 22/02/2566 530/-/66/ท76 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ ระบบเครื่องล่าง ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 16/02/2566 530/-/66/ท75 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 11/02/2566 530/-/66/ท71 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 02/02/2566 530/-/66/ท70 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 02/02/2566 530/-/66/ท68 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 25/01/2566 530/-/66/ท65 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 19/01/2566 530/-/66/ท64 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 295 รายการ