f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 27/01/2564 สัญญาที่ คค 06118/พ.1/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทล.101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) (ID CODE 64205424) 27/01/2564 สัญญาที่ คค 06118/พ.1/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทล.101ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) (ID CODE 64205423) 27/01/2564 สัญญาที่ คค 06118/พ.1/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ