f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/07/2564 530/45/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/07/2564 530/60/64/63 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20/07/2564 530/40/64/62 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 530/40/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ซื้อกระเบื้องปูพื้น ขนาด60x60 ซม. จำนวน 30 กล่อง 20/07/2564 530/60/64/60 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 530/75/64/59 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ซื้อ Toner Brother TN - 263 BK,C,M,Y 19/07/2564 530/40/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/07/2564 530/60/64/57 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ซื้อเครื่องควบคุมการประชุม จำนวน 1 เครื่อง 14/07/2564 530/75/64/56 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2564 530/60/64/55 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ซื้อเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10x3 ม. 02/07/2564 530/60/64/52 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/06/2564 530/45/64/48 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 530/60/64/47 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 09/06/2564 530/50/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 09/06/2564 530/45/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ