f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/06/2564 530/45/64/48 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 530/60/64/47 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 09/06/2564 530/50/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 09/06/2564 530/45/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ซื้อแผ่นสะท้อนความร้อน 07/06/2564 530/60/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ซื้อมอเตอร์ 3 เฟส 15/45A 07/06/2564 530/45/64/41 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 31/05/2564 530/40/64/40 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ 25/05/2564 530/60/64/37 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 25/05/2564 530/40/64/36 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 20/05/2564 530/40/64/35 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 19/05/2564 530/45/64/34 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/05/2564 530/60/64/33 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 14/05/2564 530/40/64/32 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 14/05/2564 530/45/61/31 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/05/2564 530/60/64/29 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ