f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 25/08/2564 คค 06118/พ.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) ที่ 530/05/64/2 08/04/2564 530/05/64/2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 08/03/2564 530/35/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด 04/03/2564 530/11/64/2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 04/03/2564 530/11/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน 02/02/2564 530/05/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 25/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.55+000 - กม.60+000 (เป็นช่วงๆ) 26/01/2564 ประกาศผู้ชนะ (งบกลุ่มจังหวัด) คค06118/พ.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+300 18/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+940 14/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปี 2564 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ระหว่าง กม.26+500 - กม.31+000 14/01/2564 ประกาศผู้ชนะ คค06118/พ.1/25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ขายทอดตลาดรถบรรทุกปิกอัพ 29/12/2563 530/05/64/2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 30/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ คค 06118/พ.1/21/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 43 รายการ 15/12/2563 ประกาศขายทอดตลาดที่ 530/40/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+300 - กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 14/12/2563 คค06118/พ.1/23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ