f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ลงวันที่ 05/04/2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2  และนางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร รส.ทล.2.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dohphrae&set=a.826407192861285

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานทางหลวงที่ 2 ผ่านช่องทาง
????IG:สำนักงานทางหลวงที่2 office_of_highways_2
????Youtube : สำนักงานทางหลวงที่ 2 office_of_highways_2
??เว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่2 http://phrae1.doh.go.th/phrae

'