f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
ลงวันที่ 21/03/2567

ประกาศกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 เมษายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 509 ดาวน์โหลด

'