f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ลงวันที่ 23/01/2566

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่


'