f
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่)
ลงวันที่ 16/06/2563

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายสิทธิชัย  วนานุเวชพงศ์ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่2 โดยมีหัวหน้างานนำโดย นายวสันต์ ติ๊บบุญศรี วผ.ทล.2 , นายชัยวัฒน์ เย็นสุวรรณ ผก.ทล.2 , นางวราลักษณ์ อินทนะ ผบ.ทล.2 , นายบุญมี พิลา ชป.ทล.2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ บริเวณหน้าอาคารยันตรกิจโกศล นักงานทางหลวงที่2(แพร่)


'