f
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการจราจรบริเวณสี่แยกแม่แขม เปลี่ยนการจราจรเป็นระบบจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ลงวันที่ 19/11/2562

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการจราจรบริเวณสี่แยกแม่แขม

เปลี่ยนการจราจรเป็นระบบจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยให้ใช้เส้นทาง ดังนี้
1. รถที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ขาเข้า มาจาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้เบี่ยงซ้ายเข้าทาง Survice Road “A” ที่กม. 408+900 บริเวณปากทางหมู่บ้านค้างตะนะ ให้ขับรถไปตามทาง หากต้องการเดินทางไป อ.วังชิ้น ให้ตรงไปเข้าทางหลวงหมายเลข 1023 หากต้องการไป จ.ลำปาง และ อ.ลอง ให้กลับรถ ณ จุดกลับรถจุดที่ 4 กม.56+900
2. รถที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ขาเข้า มาจาก จ.ลำปาง ให้เบี่ยงซ้ายเข้าทาง Survice Road “B” บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจชุมชน ให้ขับรถไปตามทาง หากต้องการเดินทางไป อ.ลอง ให้ตรงไปเข้าทางหลวงหมายเลข 1023 หากต้องการเดินทางไป อ.เด่นชัย จ.แพร่ และ อ.วังชิ้น ให้กลับรถ ณ จุดกลับรถจุดที่ 3 กม.56+000
3. รถที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 ขาเข้า มาจาก อ.ลอง ให้เบี่ยงซ้ายเข้าทาง Survice Road “B” บริเวณ กม. 55+900 ขับรถไปตามทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 หากต้องการเดินทางไป อ.เด่นชัยให้ตรงไป หากต้องการเดินทางไป อ.วังชิ้น และ จ.ลำปาง ให้กลับรถ ณ จุดกลับรถจุดที่ 1 บริเวณหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลอง
4. รถที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 ขาเข้า มาจาก อ.วังชิ้น ให้เบี่ยงซ้ายเข้าทาง Survice Road “A” ที่กม. 57+500 บริเวณหน้าที่ทำหารผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่แขม ขับรถไปตามทาง หากต้องการเดินทางไป จ. ลำปางให้ตรงไปเข้าทางหลวงหมายเลข 11 หากต้องการเดินทางไป อ.ลอง และ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้กลับรถ ณ จุดกลับรถจุดที่ 2 บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจชุมชน
เหตุผลสำคัญในการปิดจราจรดังกล่าว เนื่องจากบริเวณแยกแม่แขมมีปริมาณการจราจรสูงและเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งรีบ (Peak time) วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดยาวช่วงเทศกาล ไม่สามรถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ หากเปิดให้ใช้การจราจรแบบสี่แยกแบบเดิม หรือ ปิดเฉพาะพื้นที่ทำงานทีละขา จะทำให้การก่อสร้างทำได้ล่าช้าและเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และยังสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ถนนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการจราจรแบบวงเวียน ให้รถเคลื่อนที่ผ่านสี่แยกดังกล่าวได้ตลอดเวลา ซึ่งคาดว่าจะช่วยรถปัญหาการการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาจราจร กรุณาติดต่อ สำนักงานโครงการฯ สาย ปางเคาะ – ปางมะโอ หมายเลข 091-078-1362 ,083-612-8965 สถานีตำรวจภูธรลอง โทร. 054-581-715 โรงพยาบาลลอง โทร. 054-581-479

 

'