f
สำนักงานทางหลวงที่2 ให้บริการจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 12/12/2562

สำนักงานทางหลวงที่2 (แพร่) จัดเตรียมจุดบริการให้บริการจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย รมว.คมนาคม และ อธิบดีกรมทางหลวง


'