f
พิธีเปิด "จุดบริการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณแยกสนามบิน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 เป็นประธานในพิธี
ลงวันที่ 27/12/2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่)
แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ท่าอากาศยานแพร่
ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำพิธีเปิด "จุดบริการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณแยกสนามบิน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 เป็นประธานในพิธี


'